Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Hverdagsliv på Frisenborgparken

 

 

Gårdhave med højbede

Centrets hverdag bærer præg af konstant aktivitet. Aktiviteten omhandler både borgere, der allerede fra morgenen af kommer i centret, og det omhandler personalet, både de der har deres virke i selve centret og de, der har centret som deres base, men arbejder ude i distriktet. Det gælder for alle, at de har et engagement i distriktets dagligdag og er opmærksomme og hjælpsomme overfor borgerne i distriktet og kommunen generelt.
 

I centret er plads til traditioner i form af tilbagevendende begivenheder. Det kan være som ønske fra en eller flere, eller det kan være noget som på den ene eller den anden måde har udviklet sig i retning af en tradition. Der er bestemt også plads og mulighed for spontanitet og nytænkning. Alle nye idéer og initiativer er velkomne. I det omfang tingene kan realiseres indenfor de givne rammer, er det kun fantasien, der sætter grænser.

De respektive højtider indenfor dansk kultur holdes i hævd på behørig vis, bl.a. arrangeres der hvert år i forbindelse med jul åbent hus - arrangement. Specielt i december og i forbindelse med julen gøres der meget, for at brugerne i centret skal opleve nærvær og stemning på en måde, som det hører sig til ved julehøjtiden.

For borgere, der kommer fra eget hjem og bruger centrets tilbud, er der forskellige arrangementer, hvor man kan ytre sig og fremkomme med ønsker og forslag. F.eks. er der efter større arrangementer/aktiviteter, også hvor frivillige borgere selv medvirker, altid en opfølgning. På opfølgningsmødet drøftes i positiv og konstruktiv ånd, hvad der gik godt, hvad der gik knap så godt og hvad der eventuelt skal ændres eller måske helt droppes.

Generelt er det højt prioriteret, at centrets dagligdag skal være præget af de borgere, der bruger det og aktiviteten skal være præget af brugernes ønsker og behov.
  

 

 
 

Servicecenter Frisenborgparken
Frisenborgparken 26  -  7430 Ikast
Tlf. 99 60 44 00  -  frisenborgparken@ikast-brande.dk