Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Personale på Frisenborgparken

Faguddannede medarbejdere er ansat til alle distriktets opgavekategorier.

  • Distriktet er organiseret med en øverstansvarlig distriktsleder, en lokalleder af Frisenborgparken, en lokalleder af hjemmesygeplejen og koordinatorer for de enkelte afsnit.
  • Der er ansat personale med faguddannelser, der er relevant for de opgaver, der skal udføres. Distriktets personalegrupper udgør plejepersonale (sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og -hjælpere), daghjemspersonale (ergoterapeut, social- og sundhedsassistenter, pedel, husassistenter samt administrativt personale.
  • Jfr. ovenfor i indledningen arbejdes der i distriktet meget ud fra en organisation med synlige værdier. Det værdibaserede virke skulle gerne have den effekt, at borgerne, der betjenes, får en oplevelse af engagement og imødekommenhed fra distriktets medarbejdere. Alle medarbejdere udfylder med jævne intervaller et skema til brug for en vurdering af deres arbejdsplads og vilkårene for at udføre deres arbejde. Vurderingen skal komme både medarbejderen og borgeren til gode.

 

Servicecenter Frisenborgparken
Frisenborgparken 26  -  7430 Ikast
Tlf. 99 60 44 00  -  frisenborgparken@ikast-brande.dk