Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Frisenborgparkens historie

Sundhedscenter Frisenborgparken blev opført i perioden 1985 til 1988, og det blev taget i brug den 5. april 1988.
 
Projektet omkring centret blev grundigt gennemtænkt med henblik på høj grad af kvalitet, som skulle gavne kommunens borgere langt ind i det 21. århundrede. Allerede på dette tidspunkt, som var i 1970´erne, var der bevidsthed om, at der løbende skulle arbejdes med tilpasning og omlægning af tilbud til den ældre borgergruppe: Bl.a. fremhævedes, at de ældres voksende andel af befolkningen ville kræve betydelig større ressourcer og et behov for en større vifte af tilbud om service og nye boligformer til at supplere plejehjemstilbudet, som alene er en for dyr og uhensigtsmæssig løsning.

Som den første kommune i Danmark besluttede byrådet i november 1982 at udskrive en offentlig idékonkurrence i samarbejde med Danske Arkitekters Landsforbund. Der var meget stor interesse for konkurrencen, og der indkom i alt 77 forslag til et nyt center. Vinder blev arkitektfirmaet Krohn & Hartvig Rasmussen, København med det der i dag er Sundhedscenter Frisenborgparken.

På trods af de visionære fremtidstanker på ældreområdet, har det ikke helt været nok. Der er i tiden fra 1988 ad flere gange sket såvel organisatoriske som geografiske ændringer indenfor kommunens ældreområde.

Eksempelvis er centret i dag omdrejningsaksen for hele den del af sundhedsafdelingen, der udgør Ikast Distrikt Vest, og hvor der er én og samme ledelse for selve centret og for plejeafsnittet både inde og i området. Ved centrets start og indtil 2002 var der en opdeling, hvor den ene del omhandlede selve centret med bygninger og tilhørende administration, køkken, trænings- og aktivitetsdel og den anden del omhandlede det plejefaglige med hjemmepleje og boliger i centret.

Centret er et hus, der er meget borgerrettet, d.v.s. der tages meget udgangspunkt i borgernes ønsker og behov. Det er jo meget yndet at udtrykke tingene på denne måde, men for at efterleve de flotte holdninger arbejdes der fortløbende med værdier og grundlag i øvrigt for organisationen og måden, hvorpå personalet arbejder og forholder sig til hinanden og borgerne.

Filosofien er, at for at kunne agere godt og positivt overfor borgeren og signalere værdier er det en forudsætning, at medarbejderne selv besidder værdierne og er bevidste herom. Nøgleord for værdier er bl.a. tillid - respekt - ligeværdighed - tryghed, og der er nedsat en repræsentativ "værdigruppe", der i tæt samarbejde med distriktets ledelse arbejder med at udvikle, styrke og forankre værdierne.


 

 

Servicecenter Frisenborgparken
Frisenborgparken 26  -  7430 Ikast
Tlf. 99 60 36 01